Pedagogika

Kierunek, który stoi na straży wartości

ul class="menu">
 • E - LEARNING
 • Rekrutacja Online

 • KONTAKT
 • Pedagogika w Warszawie


  Bycie pedagogiem to nie tylko realizowanie swych zawodowych obowiązków. Bycie pedagogiem to przyjęcie pewnego sposobu bycia, podejścia do otaczającego świata, a także drugiego człowieka. To misja, zobowiązanie, ale też i merytoryczne przygotowanie, które stanie na straży jak najpełniejszego i najgodniejszego bycia pedagogiem, powołanym do sprawowania opieki, wychowania i kształcenia społeczeństwa. Tak pojmowana pedagogika stanowi część oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka mającej swą siedzibę między innymi w województwie pomorskim.

  Tu każdy student staje przed ogromną szansą zdobycia wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Tu, wybierając konkretną specjalność pedagogiczną, nie tylko zdobywa wiedzę teoretyczną, ale też nabywa umiejętności praktycznych. Dzięki nim potrafi stawiać czoła takim wyzwaniom, jak prowadzenie badań naukowych czy rozwiązywanie problemów.

  Czemu właśnie WSP im. Janusza Korczaka?

  Ponieważ:

  • uczelnia staje się niezwykłą inspiracją do podejmowania działalności prospołecznej i samodoskonalenia, które oddają w pełni charakter bycia pedagogiem;

  • wiedza merytoryczna idzie tu w parze z promowaniem wrażliwości społecznej, zachowań prozdrowotnych czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

  • zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, którzy nie tylko posiadają doskonałą wiedzę, ale też potrafią ją doskonale przekazać; uczelnia wdrożyła ponadto system edukacji oparty na metodach tutoringu, mentoringu i coachingu. Tutoring to zajęcia mające na celu odkrycie talentów studenta, a następnie ich ukształtowanie i wzmocnienie. Mentoring i coaching służą natomiast wyznaczeniu ścieżki samodoskonalenia studenta i systematycznemu realizowaniu jej poprzez osiąganie kolejnych celów;

  • program studiów uczy przede wszystkim praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, a wiedza książkowa staje się jego uzupełnieniem, dzięki czemu absolwent po ukończeniu studiów jest doskonale przygotowany do pracy zawodowej;

  • w ramach projektów EFS studenci uczestniczą także w kursach z kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości, czyli umiejętności, które dziś są bardzo wysoko cenione na rynku;

  • uczelnia umożliwia naukę zdalną w ramach systemu Kształcenia na Odległość, odbywającego się za pomocą platformy e-learningowej;
  • otwierają się przed Tobą doskonałe perspektywy zawodowe.  Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Człuchów czy Olsztyn to miasta, gdzie pedagogika, w tym pedagogika specjalna , stają się kierunkami przyszłości. Dobry pedagog, na miarę człowieka renesansu, jest dziś niemalże na wagę złota. Decydując się na studiowanie pedagogiki nie tylko rozwijamy własne horyzonty, ale zaczynamy pełnić niezwykle ważną misję. Opiekując się drugim człowiekiem, prowadząc go czy kształcąc nie tylko wykonujemy swoje obowiązki, ale też doznajemy ogromnego zaszczytu i wyróżnienia, które przejawiają się wpływem, jaki mamy na kształtowanie się jego osobowości.

  Studia na kierunku pedagogika, w tym pedagogika specjalna, to kierunek dla ludzi, którzy odnajdują w sobie misję, jaka na osobie pedagoga spoczywa. Jeśli i Ty ją w sobie odczuwasz, podejmij studia na WSP im. J. Korczaka na kierunku pedagogika - Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Człuchów czy Olsztyn to miasta, w których możesz podjąć naukę.